Μέθοδος πληρωμήςΠρομήθεια κατάθεσης %Κατάθεση κατ' αποκοπή προμήθειαΤέλος ανάληψης %Κατ' αποκοπή τέλος ανάληψης
Τραπεζική μεταφορά SEPA (EUR)α/αα/α2.20 %2 EUR
Καρτέλλες2.50%0α/αα/α
MyBank1.20 %0α/αα/α
Ricarica MuchBetter0.00 %0α/αα/α
Τραπεζικό έμβασμα SEPAα/αα/α2.20 %2 EUR
Ηλεκτρονική τραπεζική μεταφορά00α/αα/α