Μέθοδος πληρωμήςΠρομήθεια κατάθεσης %Κατάθεση κατ' αποκοπή προμήθειαΤέλος ανάληψης %Κατ' αποκοπή τέλος ανάληψης
Astropay6.00 %03.00 %0
Καρτέλλες5.00 %0α/αα/α
Crypto (BTC, ETH+more)2.00 %02.00 %0
MB Cash0.00 %0α/αα/α