Μέθοδος πληρωμήςΠρομήθεια κατάθεσης %Κατάθεση κατ' αποκοπή προμήθειαΤέλος ανάληψης %Κατ' αποκοπή τέλος ανάληψης
Τραπεζική μεταφορά SEPA (EUR)α/αα/α2.20 %2 EUR
Καρτέλλες2.50 %0α/αα/α
Crypto (BTC, ETH+περισσότερα)2.00 %02.00 %0
EPS0.99 %0α/αα/α
Τραπεζικό έμβασμα SEPAα/αα/α2.20 %2 EUR
Sofort1.65 %0α/αα/α