Μέθοδος πληρωμήςΠρομήθεια κατάθεσης %Κατάθεση κατ' αποκοπή προμήθειαΤέλος ανάληψης %Κατ' αποκοπή τέλος ανάληψης
Καρτέλλες5.00 %0α/αα/α
Crypto (BTC, ETH+περισσότερα)2.00 %02.00 %0