Μέθοδος πληρωμήςΠρομήθεια κατάθεσης %Κατάθεση κατ' αποκοπή προμήθειαΤέλος ανάληψης %Κατ' αποκοπή τέλος ανάληψης
Bank Transfer SEPA (EUR)α/αα/α2.20 %2 EUR
Καρτέλλες0.00 %0α/αα/α
Online Bank Transfer00α/αα/α
SEPA Bank Transferα/αα/α2.20 %2 EUR