Αυξήστε το όριο σας στην MuchBetter

Υπάρχει κάποια πιθανότητα να χρειαστούμε κάποια τεκμηρίωση για να αποδείξουμε την πηγή των εσόδων σας. Οι κανονισμοί για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ρυθμίζουν ότι η MuchBetter πρέπει να κατανοεί απο πού προέρχονται τα κεφάλαια που διατηρούνται στην εφαρμογή MuchBetter, όταν υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο.

Η «Πηγή εσόδων» αναφέρεται στη δραστηριότητα, εκδήλωση, επιχείρηση, επάγγελμα ή απασχόληση που δημιουργεί τα κεφάλαια που χρησιμοποιούνται σε συναλλαγές με την MuchBetter.

Κατεβάστε, εκτυπώστε και συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και επιστρέψτε την μαζί με την υποστηρικτική τεκμηρίωσή σας στo email: vip@muchbetter.com

Όλες οι πληροφορίες και τα έγγραφα θα παραμείνουν εμπιστευτικά και ασφαλή.