Καταστρέψτε τη μέρα ενός χάκερ!

Συμβουλές για πειρατεία ασφάλειας στον κυβερνοχώρο

Before you click a link or enter your password…STOP!

Hackers and phishers are using crafty tactics to trick you into entering your password via SMS, WhatsApp and other untrustworthy apps or websites. Stop them in their tracks by deleting anything suspicious before you fall prey to hacking attempts.

MuchBetter Security!

Did you know that your MuchBetter e-wallet is protected with unique safety features which makes it difficult for fraudsters to access your account or use your MuchBetter Mastercard® ? These include;

Dynamic CVV – MuchBetter goes beyond other digital systems by embedding an exclusive dynamic security code (CVV) technology. CVV (Card Verification Value) is an indispensable security code for all credit card purchases and is made up of three digits found on the back of most credit and pre-paid debit cards.

When making an online purchase, your MuchBetter app generates a new CVV every time. This prevents fraud by eliminating replicated use of your CVV. Also, if fraudsters hear you give your CVV on the phone, they won’t be able to use the same CVV again.

Touch ID Verification – full biometrics to ensure that only you, as the account holder, can access your e-wallet.

Device pairing – Your MuchBetter account is paired with your device, which makes it impossible for your account to be accessed on any device other than the one you originally set your account up with.

Transaction review systems – MuchBetter uses an automatic transaction review system to ensure that only legitimate payments go through, while “suspicious” ones are reported.

Loss/theft account lock – instant account freezing directly from the app in the event of a lost or stolen contactless device, such as a tap fob, or a physical MuchBetter prepaid debit Mastercard®

MuchBetter will never ask for your password outside the app. Ever.

woman paying on mobile phone with card

There are certain steps you can take to ensure you mitigate any risks You should always;

  • Avoid opening any links from a web address that doesn’t look like Muchbetter.com
  • Be wary of unofficial email addresses, websites or apps attempting to access personal information.
  • Say no to entering your password in a text message, website, or via email.

 

If an action or request from your bank or card company seems suspicious, treat it as such. Muchbetter will never ask for your password outside of the app.

Visit our FAQ page on muchbetter.com/Support to learn more about the security features of MuchBetter, and how you are protected.

If you would prefer some added reassurance, our friendly customer support team can be contacted via Support@MuchBetter.com for anything not covered in the FAQs.

Μερίδιο

Facebook
LinkedIn
Κελάδημα
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

σχετικές αναρτήσεις

Δωρεές Ουκρανίας: Μείνετε σε εγρήγορση

Μετά τα πρόσφατα γεγονότα στην Ουκρανία, είδαμε την παγκόσμια κοινότητα να συγκεντρώνεται για να προσφέρει βοήθεια, υποστήριξη και βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη. Ωστόσο,

elΕλληνικά