Καταστρέψτε μια μέρα χάκερ!

Καταστρέψτε την ημέρα ενός χάκερ!

Οι χάκερ και οι phishers χρησιμοποιούν πονηρές τακτικές για να σας εξαπατήσουν ώστε να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας μέσω SMS, WhatsApp και άλλων αναξιόπιστων εφαρμογών ή ιστότοπων.