Mode de paiementFrais de dépôt %Frais fixes de dépôtFrais de retrait %Frais forfaitaires de retrait
Virement bancaire SEPA (EUR)n / An / A2.20 %2 euros
Cartes2.50%0n / An / A
MyBank1.20 %0n / An / A
Virement bancaire en ligne00n / An / A
Ricarica MuchBetter0.00 %0n / An / A
Virement bancaire SEPAn / An / A2.20 %2 euros