Termeni și condiții – Programul de afiliere MuchBetter

Pentru a participa la Programul de afiliere MuchBetter, afiliații trebuie să respecte acești Termeni și condiții în orice moment ("Termeni și condiții"). BIFTÂND CASETA „Termeni și condiții înainte de a continua cu cererea dumneavoastră” SUNTEȚI DE ACORD SĂ FIȚI LEGAT DE ACEESTI TERMENI.

MIRROS IOM Ltd, numărul companiei 018367V, cu sediul social situat la Burleigh Manor, Peel Road, Douglas, IM1 5EP, Isle of Man („MuchBetter” sau "S.U.A") și dumneavoastră, fiecare parte sau, în mod colectiv, părțile.

MIR Limited UK Ltd, numărul companiei 10417552, cu sediul social situat la Signature by Regus, Berkeley Square, Berkeley Square House, etajul 2, Londra, W1J 6BD („MuchBetter” sau "S.U.A") și dumneavoastră, fiecare parte sau, în mod colectiv, părțile.

1. Programul de afiliere MuchBetter permite Afiliaților să genereze comision prin trimiterea Serviciilor MuchBetter către clienți noi (persoane fizice) („Programul de afiliere MuchBetter”). Definitii si interpretari

1.1 Următorii termeni atunci când sunt utilizați în acești Termeni și Condiții vor avea următorul înțeles:

Afiliat înseamnă o persoană fizică sau juridică, care menține un cont de client autorizat, care s-a înregistrat și este acceptat de noi ca membru al Programului de afiliere MuchBetter, după toate aprobările necesare, inclusiv procedurile KYC, după cum putem stabili de noi la discreția noastră. Acolo unde contextul o impune, acești Termeni se referă ocazional la Afiliat ca „dvs.”.
Cont de client afiliat înseamnă Conturile de client deținute în numele Afiliatului cu MuchBetter.
Cont de program afiliat înseamnă contul la Programul de afiliere MuchBetter, identificat prin numele de utilizator al Afiliatului, numărul de cont și datele de conectare la care sunt etichetate conturile Clienților Referiți.
Rudele afiliate înseamnă: (i) în cazul în care Afiliatul este o entitate juridică, orice afiliat, director, ofițer, acționar sau angajat al Afiliatului; sau (ii) în cazul în care Afiliatul este o persoană fizică.
Legile și reglementările aplicabile înseamnă orice lege, statut, regulă, regulament, ordin, circulară, decret, directivă, hotărâre, decizie sau alt mandat similar al oricărei autorități guvernamentale centrale, naționale, de stat sau locale aplicabile, care are jurisdicție competentă asupra sau cererea părții, o Client recomandat sau subiect în cauză.
Comision înseamnă comisionul plătit de MuchBetter Afiliatului pentru trimiterea Serviciilor MuchBetter către Clienți Noi, în conformitate cu clauza 3 (Comision) din prezentul document.
Informații confidențiale înseamnă (i) acești Termeni și Condiții; (ii) secretele comerciale, planurile de afaceri, strategiile, metodele și/sau practicile fiecărei părți; și (iii) orice altă informație referitoare la oricare dintre părți sau la afacerea acesteia, care nu este general cunoscută publicului, inclusiv, dar fără a se limita la, informații despre personalul, produsele, clienții, strategiile de marketing, serviciile sau planurile de afaceri viitoare ale oricărei părți. Fără a aduce atingere celor de mai sus, informațiile confidențiale exclud în mod specific (A) informațiile care sunt acum în domeniul public sau care intră ulterior în domeniul public prin publicare sau în alt mod fără nicio acțiune sau vină a celeilalte părți; (B) informații care sunt cunoscute de oricare dintre părți fără restricții, înainte de a fi primite de la cealaltă parte în temeiul prezentului acord, din propriile sale surse independente, așa cum sunt dovedite prin înregistrările scrise ale respectivei părți, și care nu au fost achiziționate, direct sau indirect, de la cealaltă parte Parte; (C) informațiile pe care oricare dintre părți le primește de la orice terță parte cunoscută în mod rezonabil de către respectiva parte primitoare ca având dreptul legal de a transmite astfel de informații și nu este sub nicio obligație de a păstra confidențialitatea acestor informații; și (D) informații dezvoltate în mod independent de către angajații sau afiliații oricărei părți, cu condiția ca oricare dintre părți să poată demonstra că aceiași angajați sau afiliați nu au avut acces la informațiile confidențiale primite în temeiul prezentului.
Cont client înseamnă contul de monedă electronică înregistrat la MIR Limited („Contul de client MuchBetter”) în numele unui Client (excluzând contul propriu și orice alt cont de client afiliat).
Venituri din comisioane înseamnă taxele nete de tranzacție colectate de la un comerciant MuchBetter pentru primirea plăților din Conturile etichetate, cu excepția taxelor de tranzacție în legătură cu plățile efectuate folosind: cardul preplătit MuchBetter, comisioane valutare, reduceri, costuri de inversare, costuri de rambursare, taxe de administrare și orice alte alte taxe aplicabile, așa cum s-a convenit între MuchBetter și Comerciant. Veniturile din comisioane vor exclude toate creditele și recompensele (inclusiv, dar fără a se limita la, rambursări) către Conturile etichetate.
Proprietate intelectuală înseamnă orice brevete, mărci comerciale, drepturi de autor, drepturi de proiectare (inregistrabile sau nu), logo-uri, drepturi de autor, nume comerciale, comerciale și de domeniu, drepturi morale, know-how, secrete comerciale, drepturi asupra bazelor de date, drepturi asupra software-ului de calculator și orice alte similare drepturi sau obligații indiferent dacă pot fi înregistrate sau nu (și includ toate cererile și reînnoirile sau extinderile acestor drepturi) în orice țară;
Client nou înseamnă o persoană fizică care, la momentul trimiterii de către Afiliat la MuchBetter în conformitate cu clauza 2, nu are un Cont de Client existent.
MuchBetter Comerciant înseamnă o corporație, o asociație, un parteneriat, un trust sau orice altă entitate sau organizație care a fost acceptată de MIR Limited UK Ltd să accepte plăți online de la Clienți pentru bunuri și servicii prin intermediul Serviciilor MuchBetter.
Servicii MuchBetter înseamnă Serviciul de plată prin bani electronici MuchBetter
Activități interzise înseamnă activitățile prevăzute în clauza 4 sau orice alte activități comunicate de MuchBetter din când în când.
Client recomandat înseamnă un Client Nou care a fost îndrumat de către Afiliat către Serviciile MuchBetter utilizând linkul furnizat în Media aprobată de Afiliat și a înregistrat cu succes un Cont de Client în conformitate cu Termenii și Condițiile aplicabile pentru Client.
Cont etichetat înseamnă contul de client al unui client recomandat care a fost etichetat în contul de client afiliat în scopul generării de comision.

1.2 Termenii și condițiile pentru clienți MuchBetter care guvernează Contul de client afiliat aplicabil, astfel cum au fost modificate din când în când ( „Termeni și condiții pentru contul de client”), sunt încorporate în acești Termeni și Condiții și fac parte din acești Termeni și Condiții și se aplică pentru Afiliat și Contul de Client Afiliat. Termenii și condițiile pentru clienți MuchBetter sunt disponibili Aici.

1.3 În cazul oricărei neconcordanțe între oricare dintre prevederile Termenilor și condițiilor aplicabile contului de client și acești Termeni și condiții ale programului de afiliat, în măsura neconcordanței, acești Termeni și condiții pentru afiliați vor prevala. Cuvintele cu majuscule au același înțeles ca în Termenii și condițiile pentru clienți MuchBetter, dacă nu sunt definite altfel aici.

1A. Alăturarea programului de afiliere MuchBetter

Pentru a vă alătura în calitate de afiliat la Programul de afiliere MuchBetter, trebuie să trimiteți o cerere completată, inclusiv documentele KYC necesare la adresa Formular de înregistrare a afiliaților
Prin trimiterea unei cereri, declarați și garantați că, pe toată durata participării dumneavoastră la Programul de afiliere MuchBetter:

A. informațiile furnizate în cererea dvs. de afiliat sunt corecte și actualizate și le veți actualiza în mod continuu după cum este necesar pentru a vă asigura că rămân corecte;

b. nu v-ați înregistrat deja ca Afiliat, cu excepția cazului în care este aprobat în mod expres în scris de MuchBetter;

c. aveți cel puțin 18 ani, aveți capacitatea legală de a încheia un contract obligatoriu și nu cunoașteți nicio restricție legală, comercială, contractuală sau de altă natură împotriva participării dumneavoastră la Programul de afiliere MuchBetter în conformitate cu acești Termeni;

d. în cazul în care vă înregistrați în numele unei companii, aveți dreptul deplin, puterea și autoritatea de a intra în acești Termeni în numele companiei.

e. ați creat un cont de client și ați fost de acord să respectați Termenii și condițiile aplicabile pentru clienți în jurisdicția dvs.

f. trebuie să utilizați Contul dvs. de client afiliat numai în scopul de a primi Comision, sub rezerva acestor Termeni, și nu în alte scopuri comerciale, cum ar fi tranzacționarea sau conducerea unei afaceri, cu excepția cazului în care ați primit un acord prealabil scris de către noi.

g. nu sunteți rezident al unei țări fără servicii, așa cum se prevede în politica noastră privind încălcările contului și țările interzise. Lista țărilor fără servicii este disponibilă Aici.

h. ați citit și sunteți de acord cu Politica noastră de confidențialitate, inclusiv cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin servicii terțe, așa cum este descris Aici.

i. ați fost de acord să respectați politica noastră Anti-Mită și Corupție.

După finalizarea cererii, vom evalua dacă sunteți aplicabil pentru a deveni Afiliat, la discreția noastră.

2 Recomandări

2.1 Afiliatul va coopera cu bună-credință cu MuchBetter pentru a promova și trimite Serviciile MuchBetter către clienți noi, în conformitate cu acești Termeni și Condiții. Afiliatul recunoaște și este de acord că MuchBetter poate decide, la propria sa discreție, dacă acceptă sau nu Clienți Noi ca Clienți Referiți.

2.2 Relația juridică dintre MuchBetter și orice Client recomandat va fi responsabilitatea și responsabilitatea exclusivă a MuchBetter. Cu excepția clauzei 3 (Comision), MuchBetter nu va fi responsabil să dea socoteală Afiliatului niciun detaliu al unor astfel de relații.

2.3 Afiliatul nu va avea nicio putere de a accepta Clienți Referiți sau de a încheia contracte în numele MuchBetter și nu va face sau da nicio promisiune, declarație, garanție sau garanție pentru orice compensație financiară (inclusiv, dar fără a se limita la cashback) sau orice alte recompense care sunt conceput pentru a stimula Clienții recomandați să utilizeze Serviciile MuchBetter, indiferent dacă sunt expres sau implicit.

2.4 Afiliatul nu va trimite Rudele Afiliaților către MuchBetter și MuchBetter nu va fi obligat să plătească Comision Afiliatului în legătură cu Rudele Afiliaților. Dacă orice Clienți recomandați devin Rude Afiliate, Afiliatul va notifica imediat MuchBetter, iar MuchBetter va înceta să plătească Comision pentru Ruda Afiliatului cu efect imediat.

2.5 Pentru a participa la Programul de afiliere MuchBetter, va trebui să solicitați un cont de afiliat, folosind resursa dedicată de înscriere pentru afiliați. După înregistrarea cu succes, MuchBetter vă va furniza link-urile de recomandare.

MuchBetter vă va furniza, de asemenea, rapoartele de comisioane și alte instrumente, active și informații din când în când și după caz.

3 Comisie

3.1 Ținând cont de serviciile prestate conform acestor Termeni și Condiții, MuchBetter va plăti Afiliatului următorul comision:

o parte din veniturile din comisioane obținute din conturile etichetate, în conformitate cu următorul tabel:

NivelulVenituri din comisioane generate pe lună (USD)Rata comision afiliat/lună
1Până la 10.00015 %
210.001 – 30.00020 %
330.000 și peste30 %

Pentru a evita orice dubiu, cu excepția cazului în care MuchBetter s-a convenit altfel în scris, fiecare client recomandat va avea un singur cont etichetat. Niciun comision nu va fi plătit de către MuchBetter Afiliatului în legătură cu alte Conturi de Client deținute de Clienții Referiți.

3.2 MuchBetter, la discreția sa absolută, poate înceta să plătească comisioane în ceea ce privește un Client recomandat și să recupereze sau să compenseze plățile viitoare de comisioane cu orice comision plătit Afiliatului în ceea ce privește Clientul recomandat în cauză, în cazul în care MuchBetter are motive întemeiate să creadă că Clientul recomandat este în cauză. :

(a) avea un Cont de client (fie prin relația lor directă cu MuchBetter, fie printr-un alt terț) la momentul trimiterii de către Afiliat;

(b) a fost o rudă afiliată la momentul trimiterii sau ulterior devine o rudă afiliată;

(c) efectuează sau încearcă să efectueze o Activitate Interzisă.

MuchBetter va informa Afiliatul cu privire la orice astfel de suspendare în avans sau, dacă acest lucru nu este posibil, imediat după aceea și va prezenta motivele suspendării, cu excepția cazului în care acest lucru ar compromite măsurile de securitate rezonabile sau este ilegal în alt mod.

3.3 MuchBetter va plăti Comisionul în termen de 15 zile lucrătoare (sau cu altă frecvență stabilită de MuchBetter) de la sfârșitul lunii calendaristice pentru care Comisia este datorată și plătibilă. Comisionul va fi plătit în Contul Clientului Afiliat MuchBetter sau în contul bancar al Afiliatului, așa cum este exprimat și comunicat în mod corespunzător de către Afiliat MuchBetter în prealabil, conform clauzei 3.8 de mai jos.

3.4 Comisia va include TVA, dacă este cazul, sau alte taxe aplicabile pe vânzări sau servicii. Dacă Afiliatul conduce o afacere care este supusă TVA-ului sau unei taxe similare pe vânzări sau servicii, atunci Afiliatul va emite către MuchBetter, într-o formă și la intervale care vor fi convenite periodic între Părți, o factură cu TVA recunoscută de taxa relevantă. autoritate în scopul recuperării TVA-ului plătit Comisiei. Termenul „TVA” înseamnă taxa pe valoarea adăugată sau orice taxă de vânzare echivalentă în orice jurisdicție relevantă. Părțile vor coopera cu bună-credință pentru a pune în aplicare un tratament fiscal eficient al livrărilor și plăților contraprestative prevăzute mai jos.

3.5 MuchBetter shall make commission reports available to Affiliate in such detail as MuchBetter determines from time to time. Affiliate must promptly and carefully review all reports on a regular basis and notify MuchBetter of any errors or discrepancies.</[>

3.6 Afiliatul are cincisprezece (15) zile de la data plății fiecărei comisioane („Perioada de revendicare”) să conteste suma sau calculul comisionului plătit ("Creanțe"). În cazul în care notificarea este furnizată în Perioada de revendicare, MuchBetter va depune eforturi comerciale rezonabile pentru a investiga și a rezolva orice erori sau discrepanțe și va plăti orice comision restante Afiliatului. Dacă Afiliatul nu transmite o notificare către MuchBetter cu privire la o Revendicare în Perioada de Revendicare, se consideră că Afiliatul aprobă Comisia. După Perioada de Reclamație, MuchBetter nu va avea nicio obligație să investigheze nicio Reclamație și, în măsura permisă de lege, Afiliatul îl eliberează și îl eliberează pe MuchBetter de orice răspundere cu privire la plata oricăror comisioane neplătite care ar fi fost altfel plătibile Afiliatului. („Revendicări eliberate”).

3.7 Afiliatul este de acord să nu dea în judecată, să inițieze, să nu ajute în mod voluntar în niciun fel, să judece sau să determine să fie început sau urmărit penal împotriva MuchBetter nicio acțiune, proces sau altă procedură privind Revendicările eliberate.

3.8 Afiliatul va notifica MuchBetter cu privire la metoda de plată preferată pentru a primi Comision (fie prin transfer bancar, fie în Contul Clientului Afiliat). Cu excepția cazului în care afiliat s-a exprimat altfel, comisionul va fi plătit direct în contul de client afiliat aplicabil. Dacă contul de client afiliat aplicabil este închis (fie definitiv sau temporar) din orice motiv, iar afiliatul nu a indicat să primească plata printr-un transfer bancar sau a furnizat detalii incorecte ale contului bancar, MuchBetter nu va putea plăti comisionul. Este responsabilitatea Afiliatului să se asigure că Contul Clientului Afiliat rămâne activ. MuchBetter nu va fi răspunzător față de Afiliat pentru nicio pierdere sau daune suferite din cauza suspendării sau închiderii Contului de Client Afiliat. Afiliatul va emite MuchBetter o factură pentru Comisie în avans.

3.9 Comisionul nu va fi plătit Afiliatului, iar Afiliatul este de acord să returneze către MuchBetter orice Comision plătit Afiliatului, pentru orice Client Referit despre care MuchBetter poate demonstra în mod rezonabil că se referă la un comportament ilegal sau abuziv, activitate frauduloasă sau Activități interzise.

4 Activități interzise

4.1 Afiliatul nu trebuie și se va asigura că Clienții recomandați nu desfășoară niciuna dintre următoarele activități:

(a) Creați sau operați mai multe Conturi de clienți fără acordul prealabil scris al MuchBetter.

(b) Efectuați, la discreția rezonabilă a MuchBetter, depozite false și/sau artificiale la Comercianții MuchBetter în scopul exclusiv de a genera Comision.

(c) Deschideți sau operați un cont de comerciant, fără acordul prealabil scris al MuchBetter.

(d) Înregistrați un cont de client în numele unei alte persoane.

(e) Creați sau utilizați orice mecanism conceput pentru a genera în mod artificial sau automat înscrieri la Serviciile MuchBetter.

(f) să utilizeze documente de identificare contrafăcute, falsificate, imitate, furate sau modificate în alt mod.

(g) Folosiți sau creați orice material sexual explicit, ofensator, profan, plin de ură, amenințător, dăunător, violent, defăimător, calomnios, hărțuitor sau discriminatoriu.

(h) să discrediteze sau să prezinte MuchBetter sau afiliații săi în orice mod care va avea un impact negativ asupra reputației lor.

(i) Plătiți sau promiteți să plătiți orice compensație financiară (inclusiv, dar fără a se limita la cashback) sau orice altă recompensă care este concepută pentru a stimula Clienții Referiți să folosească Serviciile MuchBetter.

(j) Efectuați orice încălcări ale contului, așa cum este stabilit în politica privind încălcările contului și țările interzise sau în Termenii și condițiile contului de client.

5 Licențele și utilizarea materialelor proprietare

5.1 Pe durata și strict în sensul acestor Termeni și Condiții, MuchBetter acordă prin prezenta Afiliatului o licență revocabilă, neexclusivă, netransferabilă de utilizare, copiere și distribuire a mărcilor comerciale, denumirilor comerciale și sigla MuchBetter furnizate de MuchBetter. direct către afiliat (the „Material proprietar”).

5.2 MuchBetter își rezervă dreptul de a revoca licența Afiliatului acordată conform clauzei 5.1 în orice moment și la discreția sa exclusivă, dar rezonabilă.

5.3 Afiliatul garantează, declară și se angajează față de MuchBetter că:

(a) Unless authorised in writing by MuchBetter, Affiliate shall only use and/or display the Proprietary Material on the websites, webpages, internet pages, mobile platforms or applications, and offline media platforms (including, but is not limited to, classified ads, magazines and newspapers) that have been pre-approved in writing by MuchBetter (the “Approved Media”).

(b) unless authorised in advance in writing by MuchBetter, Affiliate shall not use social media sites (including but not limited to Facebook, LinkedIn, Twitter and Instagram) to display the Proprietary Materials or promote the MuchBetter Services or MuchBetter Affiliates Programme. MuchBetter shall not authorise the display of Proprietary Materials unless given a clear and full description of the Materials to be displayed by the Affiliate in advance.

c) Affiliate shall not use and/or display the Proprietary Material in any manner that is inappropriate or that is in any way detrimental to MuchBetter;

(d) Affiliate will not alter, add to, subtract from, or otherwise modify the Proprietary Materials including proportions, colours, elements, nor animate, morph or otherwise distort the Proprietary Materials perspective or appearance;

(e) Affiliate shall not bid on any keyword or on any Pay Per Click Search Engines where such keyword contain Proprietary Materials or other Intellectual Property owned by MuchBetter (or its licensor’s) or any variation or misspelling of the same. Further, Affiliate shall not bid on any word or term that is confusingly similar to the Proprietary Materials or other Intellectual Property owned by MuchBetter (or its licensor’s).

(f) Affiliate shall not use, MuchBetter’s (or any MuchBetter affiliate) name, trademarks, logos, trade names, business name, or the names of any of the services and/or products (or any name, trademarks, logos, trade name, or business name that is confusingly similar to the foregoing) in its corporate name, trade name, e-mail address, social media network account names or domain names. In addition, Affiliate shall not apply for or register any of the same in its own name.

(g) Unless otherwise agreed in writing by MuchBetter, Affiliate may not sell, resell, assign, licence, sublicense or otherwise transfer rights to the Proprietary Materials, the MuchBetter Services or any Confidential Information. If Affiliate makes any amendments, derivative works or improvements to the Proprietary Materials or other Intellectual Property belonging to MuchBetter Affiliate agrees that such modifications shall be owned by MuchBetter.

Prin prezenta, afiliatul atribuie și transferă irevocabil toate aceste modificări către MuchBetter și renunță la orice drepturi morale în acest sens.

b5.4 MuchBetter and/or its affiliates and/or licensors own all right, title and interest, including all copyright, trademark and other intellectual property rights, in and to the MuchBetter and MuchBetter name and brand, the Proprietary Materials, the MuchBetter Services and all components used in providing the MuchBetter Services.

5.5 Nimic din acești Termeni și Condiții nu va fi interpretat ca acordând Afiliatului dreptul de proprietate asupra oricărui Material de proprietate sau a oricărei alte proprietăți intelectuale aparținând MuchBetter. Afiliatul nu va face nicio pretenție de proprietate asupra niciunui Material de proprietate sau orice altă proprietate intelectuală care au fost furnizate direct sau indirect sau puse la dispoziție Afiliatului de către MuchBetter în legătură cu acești Termeni și Condiții.

5.6 MuchBetter poate, la discreția sa, să retragă orice consimțământ furnizat în conformitate cu această clauză 5, la notificarea Afiliatului. La primirea unei astfel de notificări, Afiliatul va înceta imediat promovarea Serviciilor MuchBetter sau utilizarea sau afișarea Materialelor Proprietate sau a altor logo-uri sau mărci MuchBetter (sau orice companie asociată MuchBetter) etc.

5.7 MuchBetter își rezervă dreptul, în orice moment, fără notificare către Afiliat, de a revizui Media aprobată și orice alte forme de comunicare, media și site-uri web pentru a se asigura că Afiliatul respectă acești Termeni și Condiții și Termenii de utilizare a contului de client.

6 garanții pentru afiliați

6.1 Afiliatul garantează, declară și se angajează față de MuchBetter că:

(a) Toate informațiile pe care Afiliatul le-a furnizat către MuchBetter sunt adevărate, exacte și complete.

(b) Nu se va implica, fără consimțământul prealabil scris al MuchBetter și, acolo unde este cazul, consimțământul prealabil scris al destinatarului vizat, să se angajeze în distribuirea oricăror e-mailuri în bloc (spam) în niciun fel menționând sau făcând referire la MuchBetter, serviciile MuchBetter sau folosind materialele de proprietate. În plus, Afiliatul este responsabil să se asigure că practicile lor de comunicare respectă toate legile și reglementările aplicabile.

(c) Nu va oferi, promova sau comercializa Programul de afiliați MuchBetter sau Serviciile MuchBetter în țări în care MuchBetter: (a) este interzis sau restricționat să ofere servicii de procesare a plăților; sau (b) informează Afiliatul să nu promoveze Programul de afiliați MuchBetter și/sau Serviciile MuchBetter. O listă cu țările interzise este disponibilă la cerere.

(d) va respecta toate legile și reglementările aplicabile, licențele, regulamentele și codurile de conduită aplicabile promovării și marketingului Serviciilor MuchBetter și Programului de afiliați MuchBetter;

(e) Cu excepția cazului în care MuchBetter este autorizat în scris, acesta nu va oferi sau acorda nicio compensație financiară (inclusiv, dar fără a se limita la cashback) sau orice altă recompensă care este concepută pentru a stimula Clienții Referiți să utilizeze Serviciile MuchBetter.

(f) Nu trebuie și se va asigura că Clienții Recomandati nu desfășoară nicio Activități Interzise.

(g) Cu excepția cazului în care este autorizat în scris de MuchBetter, acesta nu va întreprinde nicio acțiune menită să inducă, să încurajeze sau să determine Clienții MuchBetter să modifice sau să rezilieze acordul lor existent cu MuchBetter în scopul de a deveni un Client Referit.

(h) Nu va încălca și se va asigura că Clienții Referiți nu încalcă niciunul dintre Termenii și Condițiile MuchBetter sau nu încearcă să eludeze procedurile de securitate sau verificare MuchBetter

(i) Nu va efectua sau nu va beneficia cu bună știință de pe urma tranzacțiilor pe care MuchBetter, la propria sa discreție, le consideră a fi suspecte, neautorizate, frauduloase sau rău intenționate, inclusiv, fără limitare, tranzacții care se referă la spălarea banilor, finanțarea terorismului, fraudă sau alte activități ilegale.

(j) Va coopera cu MuchBetter pentru a investiga orice activitate suspectată ilegală, abuzivă sau frauduloasă.

(k) Va respecta politica noastră Anti-Mită și Corupție.

7 Confidențialitate

7.1 Fiecare parte va folosi și va reproduce informațiile confidențiale ale celeilalte părți numai în scopul îndeplinirii obligațiilor care îi revin în temeiul acestor Termeni și condiții și numai în măsura în care este necesar în acest scop și va restricționa dezvăluirea informațiilor confidențiale ale celeilalte părți către angajații, consultanții sau consultanții săi. contractanți independenți care au nevoie să cunoască și nu vor dezvălui informațiile confidențiale ale celeilalte părți oricărei părți fără aprobarea prealabilă în scris a celeilalte părți. MuchBetter poate dezvălui, de asemenea, informațiile confidențiale ale afiliaților afiliaților săi în scopul îndeplinirii obligațiilor care îi revin în temeiul acestor Termeni și condiții sau pentru a administra Programul de afiliați MuchBetter. Fără a aduce atingere celor de mai sus, nu va reprezenta o încălcare a acestor Termeni și condiții ca oricare dintre părți să dezvăluie informații confidențiale ale celeilalte părți, dacă legea și regulamentul aplicabil este obligat să facă acest lucru, sau într-o investigație sau procedură judiciară sau guvernamentală.

7.2 Partea care primește este de acord să returneze sau să distrugă și să ateste că această distrugere a fost finalizată, informațiile confidențiale ale părții care dezvăluie la încetarea sau expirarea acestor Termeni și condiții sau la orice cerere a părții care dezvăluie.

7.3 Părțile convin că, în cazul în care partea care primește o încălcare sau amenință să comită o încălcare a prevederilor prezentei clauze 7, atunci partea care dezvăluie va avea dreptul de a introduce o acțiune în instanță sau orice altă acțiune în justiție sau echitate. pentru a aplica în mod specific termenii acestei clauze 7, fiind recunoscut și convenit că orice astfel de încălcare sau amenințare de încălcare ar putea cauza prejudicii ireparabile și că daunele bănești ar putea să nu ofere un remediu adecvat.

7.4 Părțile convin să se asigure că companiile asociate, proprietarii, personalul de conducere, consultanții și clienții consiliului de administrație aderă la angajamentul de confidențialitate menționat mai sus.

8 Reprezentarea autorității

8.1 Fiecare parte garantează și declară că are și va menține toate drepturile și autoritatea necesare pentru a-și îndeplini și îndeplini obligațiile în temeiul acestor Termeni și Condiții.

9 Răspundere și despăgubiri

9.1 Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare în contract, delict (inclusiv neglijență sau încălcare a obligației statutare) sau în alt mod pentru orice pierdere sau daune de orice fel punitive, exemplare, indirecte sau consecutive, în legătură cu sau care decurg din acești Termeni și condiții.

9.2 Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru pierderea indirectă a profitului sau pierderea contractului, pierderea bunăvoinței sau a reputației, pierderea unei oportunități, pierderea veniturilor sau pierderea unei terțe părți, indiferent dacă aceeași parte a fost sau nu previzibilă sau a fost adusă oricărei părți. Atenţie.

9.3 Sub rezerva clauzelor 9.4 și 9.7, răspunderea totală a MuchBetter în contract, delict, neglijență sau în alt mod care decurge din sau în legătură cu acești Termeni și Condiții în orice perioadă de 12 luni de la data intrării în vigoare sau orice aniversare a acestora (fiecare un „ Anul contractual”) va fi limitat la cel mai mic dintre (i) 10.000 USD sau (ii) suma totală a comisionului plătit de MuchBetter Afiliatului în anul contractual precedent (sau, în primul an contractual, comisionul primit până în prezent) .

9.4 În măsura permisă de legile și reglementările aplicabile, nimic din acești Termeni și condiții nu va avea efect pentru a exclude sau a restricționa răspunderea unei părți pentru următoarele:

(a) fraudă și declarații false frauduloase;

(b) deces sau vătămare corporală din cauza neglijenței;

(c) abateri intenționate și rău intenționate;

(d) daune aduse bunurilor personale reale sau corporale;

(e) încălcarea clauzelor 5 (Licențe și utilizare a materialelor proprietare), 6 (Garanții ale afiliaților), 7 (Confidențialitate) și 10 (Conformitatea cu legile și reglementările aplicabile).

9.5 Cu excepția cazului în care se prevede altfel în acești Termeni și Condiții, niciuna dintre părți nu va fi responsabilă față de cealaltă parte pentru orice răspundere care decurge din relația sa respectivă cu Clienții recomandați.

9.6 MuchBetter nu va fi responsabil pentru oricare dintre următoarele:

(a) orice suspendare sau refuz de a accepta plăți despre care MuchBetter are motive să creadă că au fost efectuate în mod fraudulos sau fără autorizarea corespunzătoare sau prezintă un risc de securitate;

(b) instrucțiunile de plată primite conțin informații incorecte sau formatate incorect; sau

(c) hardware-ul, software-ul sau conexiunea la internet nu funcționează corect;

9.7 Afiliatul va despăgubi și va ține de răspundere MuchBetter și afiliații, angajații și directorii săi, la cerere, împotriva oricăror cereri, pierderi, răspunderi, costuri, cheltuieli, daune reputației, pierderi de afaceri sau alte daune (inclusiv taxe legale rezonabile) care apar, direct sau indirect, din orice încălcare a clauzelor 4, 5, 6, 7 și 10 din acești Termeni și Condiții.

9.8. Fiecare parte este responsabilă pentru propriile obligații fiscale, iar Afiliatul va ține de răspundere MuchBetter împotriva oricăror pretenții care decurg din cauza nerespectării sau încălcării obligațiilor fiscale ale Afiliatului sau Rudei afiliate.

10 Conformitatea cu legile și reglementările aplicabile

10.1 În îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul acestor Termeni și Condiții, ambele părți vor respecta toate legile și reglementările aplicabile din când în când în vigoare, inclusiv, dar fără a se limita la, Modern Slavery Act 2015, Anti-Bribery Act 2010 și MuchBetter Anti-Bribery and Politica de corupție.

10.2 Părțile au și vor menține în vigoare pe toată durata acestor Termeni și Condiții propriile politici și proceduri pentru a asigura conformitatea cu Legile și Reglementările Aplicabile.

10.3 Afiliatul va raporta prompt către MuchBetter orice cerere sau cerere pentru orice avantaj financiar necuvenit sau de orice alt tip primit de Afiliat în legătură cu îndeplinirea acestor Termeni și Condiții;

10.4 La cererea MuchBetter, Afiliatul va certifica către MuchBetter în scris că Afiliatul și toate persoanele asociate cu Afiliatul în conformitate cu acești Termeni și Condiții respectă această clauză 10.

10.5 Afiliatul se va asigura că orice persoană asociată cu Afiliatul care prestează servicii în legătură cu acești Termeni și Condiții face acest lucru numai pe baza unui contract scris care impune și asigură de la această persoană condiții echivalente cu cele impuse Afiliatului în temeiul acestei clauze.

10. Afiliatul va fi responsabil pentru respectarea și performanța de către aceste persoane și va fi direct răspunzător față de MuchBetter pentru orice încălcare a acestei clauze 10 de către aceste persoane.

11 Termen și reziliere

11.1 Acești Termeni și Condiții vor începe la prima dintre: (a) data la care Afiliatul acceptă Termenii și Condițiile MuchBetter; sau (b) data la care Afiliatul începe să presteze serviciile menționate în clauza 2.1 din acești Termeni și Condiții și va continua dacă nu este reziliat în conformitate cu acești Termeni și Condiții.

11.2 Oricare dintre părți poate rezilia acești Termeni și condiții fără motiv, notificând în scris celeilalte părți cu treizeci (30) de zile înainte.

11.3 MuchBetter poate rezilia acești Termeni și Condiții imediat și nu mai plătește comisionul în cazul în care afiliatul încalcă clauzele 4 (Activități interzise), 5 (Licențe și utilizarea materialelor proprietare), 6 (Garanții), 7 (Confidențialitate) sau (10) Respectarea legilor aplicabile. și Reglementări.

11.4 Oricare dintre părți poate rezilia acești Termeni și Condiții imediat printr-o notificare scrisă celeilalte părți („Partea în lipsă”):

(a) În cazul în care partea care încalcă obligația depune o cerere de faliment, devine insolvabilă sau încheie orice aranjament sau concordat cu sau cesiune în beneficiul creditorilor săi, sau este desemnat un administrator judiciar pentru partea care încalcă obligația sau pentru afacerile acesteia, sau partea care încalcă obligația intră în lichidare fie în mod voluntar (altfel decât pentru reconstrucție sau fuziune), fie în mod obligatoriu.

(b) În cazul în care partea care încalcă o prevedere semnificativă a acestor Termeni și condiții și o astfel de încălcare (dacă este remediabilă) nu este remediată în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la notificarea scrisă către partea care încalcă situația care identifică problema sau circumstanțele care constituie încălcarea materială. , orice încălcare a obligațiilor Afiliatului conform clauzei 3 (Comision), 4 (Activități interzise), 5 (Licențe și utilizare a materialelor proprietare), 6 (Garanții afiliaților), 7 (Confidențialitate) sau 10 (Conformitatea cu legile și reglementările aplicabile) constituie o încălcare materială.

11.5 MuchBetter poate rezilia acești Termeni și Condiții imediat printr-o notificare scrisă în cazul în care Afiliatul nu a avut Conturi Etichetate într-o perioadă de șase (6) luni de la aderarea la Programul de Afiliere MuchBetter.

12 Consecințele rezilierii

12.1 Fără a prejudicia și sub rezerva clauzei 12.2, la rezilierea acestor Termeni și Condiții, MuchBetter va plăti toate comisioanele datorate Afiliatului până la data efectivă a rezilierii. Ulterior, MuchBetter nu va avea nicio obligație față de Afiliat începând cu data efectivă a rezilierii.

12.2 Sub rezerva clauzelor 3.6 și 3.8, în cazul în care acești Termeni și Condiții sunt reziliați de MuchBetter în conformitate cu clauza 11.3 sau 11.4, MuchBetter va înceta să plătească comision către Afiliat pentru toți Clienții recomandați imediat după reziliere.

12.3 Rezilierea acestor Termeni și Condiții, indiferent de ce apare, nu va afecta nicio răspundere sau pretenție actuală sau contingentă a vreunei Părți care se acumulează înainte de încetarea acestor Termeni și Condiții.

12.4 La rezilierea acestor Termeni și Condiții, Afiliatul va:

(a) returnează prompt către MuchBetter orice material furnizat Afiliatului de către MuchBetter;

(b) să înceteze utilizarea oricăror informații confidențiale puse la dispoziție în conformitate cu clauza 7; și

(c) încetează imediat utilizarea Materialelor de proprietate și a oricărei proprietăți intelectuale MuchBetter care au fost furnizate direct sau indirect sau puse la dispoziție Afiliatului.

12.5 Orice prevedere a acestor Termeni și Condiții care impune o obligație după rezilierea sau expirarea acestor Termeni și Condiții va supraviețui rezilierii sau expirării acestor Termeni și Condiții, inclusiv, dar fără a se limita la clauzele 1, 3, 4, 6, 7, 8. , 9, 10, 12 și 13.

13 Remedii

13.1 Fără a aduce atingere remediilor din clauzele 3 (Comision), 9 (Limitarea răspunderii) și 11 (Durata și rezilierea), în cazul în care Afiliatul încalcă sau în cazul în care MuchBetter are motive să creadă că Afiliatul încalcă orice termen al acestor Termeni și Condiții, MuchBetter își rezervă dreptul de a efectua, la discreția sa exclusivă, oricare și/sau toate următoarele:

(a) Instruiți Afiliatul să execute imediat orice instrucțiuni emise de MuchBetter, inclusiv (fără limitare) suspendarea imediată a unor astfel de activități.

(b) Încetarea plății comisioanelor pentru conturile etichetate.

(c) Reduceți valoarea comisionului pentru conturile etichetate datorate și plătibile.

14 Relația părților

14.1 AFILIAȚIA ȘI MULT MAI MAI BINE SUNT CONTRACTORI INDEPENDENȚI ÎN ACEST TERMENI ȘI CONDIȚII ȘI NIMIC ÎN ACEST NU VA FI INTERPRETAT PENTRU A CREA UN PARTENERIAT, ASOCIERE COMUNITĂ SAU RELAȚIE DE AGENȚIE ÎNTRE EI. NICIO PĂRȚI NU VA AI AUTORITATE DE A ACȚIONA ÎN NUMELE SAU ÎN NUMELE SAU SAU ÎN ALTRE PĂRȚI SĂ O LEGA PE CELALALTE ÎN NICIO MOD.

15 Drepturile terților
Nicio persoană care nu este parte la acești Termeni și Condiții nu va avea drepturi în temeiul Contractelor (Drepturile Terților) Act 1999 sau în alt mod să aplice vreun termen din acești Termeni și Condiții.

16 Impozit
MuchBetter nu va fi responsabil pentru taxe, taxe, evaluări, amenzi, taxe sau alte sume plătibile de către Afiliat oricărei autorități guvernamentale sau de reglementare care decurg din acești Termeni și Condiții. Afiliatul este responsabil pentru raportarea și plata oricăror taxe, taxe, evaluări, amenzi, taxe sau alte sume plătibile sau raportabile în legătură cu Comisioanele câștigate prin Programul de afiliați MuchBetter.

17 Modificări ale acestor Termeni și Condiții
MuchBetter își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții în orice moment, inclusiv modificarea ratei comisionului aplicabil și de a impune termeni noi sau suplimentari privind participarea Afiliatului la Programul de afiliați MuchBetter. Modificările vor intra în vigoare de îndată ce sunt publicate pe site-ul web MuchBetter. Participarea continuă a afiliatului la Programul de afiliați MuchBetter după astfel de modificări va fi considerată acceptare a acestora.

18 Notificări
Notificările către afiliat vor fi trimise la adresa de e-mail principală înregistrată în contul de client afiliat. Notificările către MuchBetter vor fi trimise la affiliate@MuchBetter.com. Toate Notificările vor fi considerate livrate la 24 de ore de la trimiterea transmiterii.

19 Forță majoră
Niciuna dintre părți nu va fi responsabilă dacă nu își poate îndeplini obligațiile din cauza direct sau indirect oricărui eveniment sau circumstanțe aflate în afara controlului său rezonabil, inclusiv, fără a se limita la: nerespectarea actului sau omisiunea guvernului; operatori de telecomunicații sau altă autoritate competentă; război, operațiuni militare sau revoltă; dificultate, întârziere sau defecțiune la orice mașină, sistem de prelucrare a datelor, fabricație, producție; furnizarea de către terți a Serviciilor MuchBetter sau în ceea ce privește Afiliatul, furnizarea serviciilor conform acestor Termeni și Condiții; orice act de Dumnezeu, vreme nefavorabilă, defecțiune sau lipsă sau surse de alimentare, inundații, secetă, fulgere sau incendiu; grevă, lock-out, dispută comercială sau tulburări de muncă.

20 Misiunea

20.1 Afiliatul nu va cesiona, transfera, taxează, subcontractează sau tranzacționează în orice alt mod cu toate sau oricare dintre drepturile sau obligațiile sale conform acestor Termeni și Condiții fără acordul prealabil scris al MuchBetter.

20.2 Fără a aduce atingere clauzei 20.1 din acești Termeni și Condiții, în cazul în care Afiliatul:

(a) achiziționează un alt afiliat existent MuchBetter sau afacerea acestuia;

(b) este achiziționată sau afacerea sa este achiziționată de un alt afiliat existent MuchBetter;

(c) fuzionează cu un alt afiliat existent MuchBetter; sau

(d) este achiziționat sau afacerea sa este achiziționată de o terță parte care nu este un afiliat existent MuchBetter

Afiliatul va notifica MuchBetter înainte ca tranzacțiile să fie finalizate. MuchBetter își rezervă dreptul, la discreția sa de a: (1) în cazul clauzei 20.2(d), să refuze cererea terței părți de a se alătura Programului de afiliați MuchBetter; (2) variază rata comisionului; (3) să nu mai plătească comisionul conform acestor Termeni și Condiții; și/sau (4) modifica sau rezilia acești Termeni și Condiții.

21 Legea aplicabilă
Acești Termeni și Condiții și orice relație juridică dintre părți care decurge din sau în legătură cu Programul de afiliați MuchBetter vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile din Anglia și Țara Galilor. Părțile sunt de acord irevocabil să se supună jurisdicției exclusive a instanțelor din Anglia pentru soluționarea oricărei revendicări, dispute sau chestiuni care decurg din sau în legătură cu acești Termeni și Condiții.

22 Renunțare
Orice renunțare la un drept conform acestor Termeni și Condiții va fi efectivă numai dacă este convenită sau declarată în scris. O întârziere în exercitarea unui drept sau neexercitarea unui drept nu va fi considerată o renunțare și nu va împiedica o Parte să își exercite acel drept în viitor (sub rezerva dispozițiilor Legii Limitărilor din 1980).

23 Întregul acord
Acești Termeni și Condiții reprezintă întregul acord dintre părți în legătură cu subiectul său și vor înlocui și înlocui toate acordurile, înțelegerile, garanțiile și declarațiile anterioare, orale sau scrise, cu privire la subiectul prezentului. Fiecare parte recunoaște că a intrat în acești Termeni și condiții bazându-se numai pe declarațiile, garanțiile, promisiunile și termenii conținute în acești Termeni și condiții și, cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres în acești Termeni și condiții, niciuna dintre părți nu va avea nicio răspundere în respectarea oricărei alte declarații, garanții sau promisiuni făcute înainte de data acestor Termeni și Condiții, cu excepția cazului în care a fost făcută în mod fraudulos.

24 Separabilitate
Dacă orice parte a acestor Termeni și Condiții este considerată de către o instanță dintr-o jurisdicție competentă ca fiind invalidă, ilegală sau inaplicabilă, atunci acea parte va fi separată de restul Termenilor și Condițiilor, care va continua să fie valabil și aplicabil la maximum. măsura permisă de lege.

25 Limba
Acești Termeni și Condiții sunt redactați în limba engleză. Dacă sunt traduse în alte limbi, este doar pentru comoditate, iar versiunea în limba engleză va prevala.

26 Dispoziții finale

Înainte de a intra în programul de afiliere MuchBetter, afiliatul confirmă:

(a) că toate prevederile Termenilor și condițiilor au fost negociate individual, negocierile au fost desfășurate cu bună-credință și nici Termenii și condițiile în general, nici orice prevedere individuală nu pot fi considerate ca oferind un avantaj nedrept oricărei părți.

(b) toate prevederile Termenilor și Condițiilor sunt corecte și nu sunt în favoarea niciunei părți;

(c) Înainte de a se alătura Programului de afiliere MuchBetter, Afiliatul a examinat și evaluat toate prevederile Termenilor și Condițiilor (inclusiv, dar fără a se limita, prevederile privind prețurile, calcularea comisionului, clauzele de reziliere, clauzele privind limitarea răspunderii),

(d) Afiliatul a fost familiarizat cu toate detaliile Programului de afiliere MuchBetter.